Placera på utrednings- och behandlingshemmet

FAM-huset är en tvärprofessionell verksamhet bestående av socionomer, socialpedagoger, psykolog och kock. Vi erbjuder en helhetslösning för våra gäster och deras familjer genom våra olika insatser.

Placeringsformer:
 • Utredning av föräldraförmågan 0-13 år
 • Behandlingsinsatser som stärker föräldraförmågan 0-13 år
 • Akutplaceringar 0-13 år
 • Blivande föräldrar (Gravida mödrar)
 • Öppenvård 0-7 år
Våra utredningsmetoder inkluderar:
 • Signs of Safety
 • BBIC
 • ASQ (Ages and Stages Questionnaires)
 • SARA
 • PATRIARK
 • Trappansamtal
Vi arbetar med evidensbaserade metoder för behandling såsom:
 • Trygghetscirkeln (COS)
 • Tejping
 • Kognitiv beteendeterapi (KBT)
 • Återfallsprevention (ÅP)
 • Motiverande Intervju (MI)
 • Miljöterapi

Vi är stolta över att ha högkvalificerad och relevant utbildad personal, och investerar kontinuerligt i vår kompetensutveckling. Vi är övertygade om att en hög personaltäthet är en viktig faktor för att uppnå hög kvalitet i våra insatser, och för att våra gäster ska känna sig trygga och omhändertagna.

Våra lägenheter

FAM-huset har sex lägenheter med plats för 16 individer, vilket ger oss möjlighet att erbjuda en hög tillgänglighet och kvalitativ vård. Att ha lägenheterna i samma fastighet som personalutrymmen och övriga gemensamma utrymmen, som lekrum, matsal, Tv-rum samt pysselrum, skapar närhet och möjlighet för en naturlig interaktion mellan personalen och de placerade familjerna. Detta är viktigt ur en professionell synpunkt då det underlättar observationer, samtal och övrigt behandlingsarbete.

Vi erbjuder en rad olika placeringsmöjligheter, inklusive utredning av föräldraförmågan för barn i åldrarna 0-13 år, samt behandlingsinsatser som stärker föräldrarnas förmåga att ta hand om sina barn. Vi erbjuder även akutplaceringar för barn i åldrarna 0-13 år, och öppenvård för barn upp till 7 år.

Evidensbaserade metoder

Vi använder oss av evidensbaserade metoder som Signs of Safety, BBIC, ASQ(Ages and Stages Questionnaires) SARA och Patriark för att bedöma och kartlägga risker och behov. Våra behandlingsinsatser inkluderar Trygghetscirkeln (COS), Tejping, Kognitiv Beteendeterapi (KBT), Återfallsprevention (ÅP) och Motiverande Intervju (MI).

På vårt utredningshem för barn och familjer upp till 13 år, prioriterar vi att säkerställa att varje barns utveckling och behov korrekt identifieras och tas om hand. En av de metodologier vi använder för att säkerställa detta är Ages and Stages Questionnaires (ASQ) metoden. ASQ är ett systematiskt screeningverktyg för att identifiera utvecklingsförseningar i tidig ålder. Den fokuserar på fem viktiga utvecklingsområden: kommunikation, grovmotorik, finmotorik, problemlösning och personlig social förmåga. För varje barn utförs en åldersspecifik ASQ-undersökning, som fylls i av föräldrarna eller vårdgivaren, för att bedöma barnets utvecklingsstatus inom dessa områden.

Behandling och utbildning för gravida

För gravida mammor erbjuder vi stöd, behandling och föräldrautbildning under graviditetens gång, och finns även där som stöd under förlossningen. Vi utför även utredningar av föräldraförmågan i anslutning till barnets födelse.

På Fam-huset arbetar vi kontinuerligt med att utveckla och förbättra våra insatser, och vi är stolta över att ha en hög standard på våra tjänster. Vi har också en löpande tillsyn från IVO för att säkerställa att vi alltid lever upp till höga krav och riktlinjer.

Tveka inte att kontakta oss för mer information eller för att boka en placering.

 

Kontakta oss

Jonas Farsén

Jonas Farsén, föreståndare

Socionom och steg-1 terapeut

jonas.farsen@fralsningsarmen.se 

Telefon: 073-920 68 31

Johanna Marklund, utredare med samordningsansvar

Socionom

Johanna.marklund@fralsningsarmen.se 

Telefon: 073-920 93 34