Om oss

FAM-husets historia

 

Följ med på en resa genom tiden .....

Borås var under åren 1940 till 1970 en utpräglad textilstad. Inom textilindustrin var det många kvinnor som arbetade och flera av dessa kvinnor var invandrare från Finland. Många hade svårt att få ett boende samt stöd, då de blev gravida och då ofta var ensamstående. En annan grupp av kvinnor som också hade det svårt var de som blev utslängda hemifrån i samband med graviditetet. Då det inte fanns något stöd i samhället för dessa kvinnor startade Frälsningsarmén ett mödrahem.

Hemmet grundades i Borås 1943 och var under åren 1943-1988 ett inackorderingshem för ensamstående mödrar. Mammorna fick stöd under nyföddhetsperioden och när barnen var var sex månader gamla fick de börja på ett daghem på hemmet under tiden mammorna arbetade.

1950 startade Frälsningsarmén även en barnsköterskeskola, Frälsningsarméns yrkesskola för barnsköterskor. Skolan avvecklades i mitten av 1970 talet samtidigt som daghemmet utvecklades.

I slutet av 1980-talet var det utifrån ändrade samhällsförhållanden tid för en förändring av verksamheten. Mödrahemmet blev ett behandlingshem för ensamstående mammor med barn. Ett behandlingsprogram för mammor med barn utformades och i samband med detta avvecklades daghemmet.  

1991 fick mödrahemmet tillstånd från länsstyrelsen i Älvsborg att bedriva verksamheten som utrednings- och behandlingshem (HVB) och i samband med detta bytte Frälsningsarméns mödrahem namn till FAM-huset.

1996 flyttade verksamheten från Borås till Fristad.