Gudstjänst

Vi samlas tillsammans varje söndag kl 11.00 för att fira gudstjänst.

En levande mötesplats för alla åldrar

Våra söndagsgudstjänster är en levande mötesplats för alla åldrar, där musik, bön och inspirerande predikningar förenar oss i tillbedjan och gemenskap.   I början av varje gudstjänst samlas barn och vuxna tillsammans.  Här deltar vi i sång, spelar spel och utför roliga aktiviteter som är utformade för att alla åldrar ska ha glädje tillsammans. Sedan går barnen till sin egen gudstjänst, där vi utforskar bibelberättelser genom drama och kreativa uttryck. Efter gudstjänsten samlas vi för fika, vilket ger en utmärkt möjlighet för gemenskap över generationsgränserna. 

Kom som du är

Oavsett var du befinner dig på din livsresa, välkomnar vi dig att upptäcka gemenskapen på Vasakåren. Kom som du är för att dela, utforska och växa tillsammans med oss. Vi ser fram emot att välkomna dig till vår familj!