logotype
Hjälp människorna i Ukraina nu!

Testamente

Låt din hjärtefråga leva vidare. Du kan ta med Frälsningsarméns internationella arbete i ditt testamente och plantera nytt hopp i världen.

I en tid där behovet är oändligt stort kan en ensam insats verka liten och obetydlig, men det du gör kan komma att betyda allt för en annan person genom Frälsningsarméns internationella projekt. Vi jobbar med fattigdomsbekämpning i världen, med ett särskilt fokus på Malawi och Kenya. Ett hållbart jordbruk och säker tillgång till vatten ger både familjer och hela samhällen möjlighet att tillsammans skapa en långvarig förändring.

För mer information om att testamentera kan du läsa denna broschyr.

Att skriva ett testamente behöver inte vara svårt men det är viktigt att det blir rätt. Därför får du gärna kontakta testamente@fralsningsarmen.se för vägledning. Du kan även ringa till Michael Hjerpe 08-56228234 eller Elin Hedblad 08-56228239 för personlig rådgivning.