Måndagsträffen

Varje måndag kl 14.00 för dig som är dagledig. Vi inleder med en kort andakt och lyssnar sedan till dagens gäst. Det serveras fika varje gång