Måndagsträffen

Varje måndag kl 14.00 för dig som är dagledig. Vi inleder med en kort andakt och lyssnar sedan till dagens gäst. Det serveras fika varje gång

Sommaruppehåll till om med 21 augusti. Börjar igen 28 augusti