Ge en gåva till vårt hjälparbete i Uppsala

Gudstjänst

Varje söndag kl 11.00 firar vi gudstjänst efteråt fikar vi tillsammans.

Vår målsättning är att det i varje gudstjänst ska finnas möjlighet till att predikan tolkas till engelska