Ge en gåva till vårt hjälparbete i Uppsala

Gudstjänst på tigrinja

Varje lördag kl 16.30 firar vår Etiop- eritreanska grupp gudstjänst. Den hålls i huvudsak på tigrinja. Vissa lördagar är predikan på svenska som tolkas till tigrinja. Alla är välkomna!