Bibelsamtal och bön

TIsdagkvällar kl 18.00 samlas vi och lyssnar till undervisning och samtalar om bibelordet.

Fika serveras från 17.30 (sista tisdagen i månaden ersätts bibelsamtalen av ekumenisk bön kl 19.00)