GDPR

Här kan du läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter

Vi registrerar dina personuppgifter med hänvisning till följande rättsliga grund: Berättigat intresse

Vi samlar in följande personuppgifter:

  • namn
  • telefonnummer
  • ålder
  • bostadsort
  • e-post

Ändamålen som dina personuppgifter ska användas till är:

Att kunna förmedla dina uppgifter till den personen som ska hjälpa till med stöd och för att kunna kontakta dig. Finns det fler ändamål bör dessa också stå med här. 

Dina personuppgifter kan komma att hanteras av följande personer/instanser:

De i teamet på Starta Om som arbetar med ditt ärende. Alla har tystnadsplikt och dina uppgifter lagras endast lokalt på ett säkert sätt.

Dina uppgifter kommer att sparas:

Dina personuppgifter kommer att raderas så snart du och din stödperson kommit överens om att avsluta kontakten, dock senast ett år efter en sådan överenskommelse. 

Enligt artikel 13-15 i GDPR har du rätt att kostnadsfritt en gång per år begära ut vilka uppgifter vi har registrerade om dig. Du har vidare rätt att begära radering av dina uppgifter eller rättelse av eventuellt felaktiga uppgifter. De uppgifter som annan lagstiftning eller myndigheter kräver att vi sparar kan inte raderas. Om du inte är nöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att anmäla detta till Datainspektionen, men ta gärna kontakt med vårt dataskyddsombud först.