Söndagsskola

Varje söndag har barnen sin egen gudstjänst. Vi pratar om Bibeln, leker och pysslar tillsammans.