Ge en gåva till vårt hjälparbete i Södra Vätterbygden

FAmily

En mötesplats för dig och dina barn.
Onsdagar jämna veckor mellan kl 17:00-18:30

Vi inleder med att äta en enkel vardagsmåltid tillsammans. Barnen går sedan till aktiviteter i två olika grupper med pyssel, lek samtal och andakt. De vuxna har en egen samtalsgrupp kring materialet "More to Life".