För en skyddad plats och ett återupprättat liv

Frälsningsarmén kommer dagligen i kontakt med människohandel genom vårt omfattande sociala arbete. Vi träffar de drabbade kvinnorna, barnen och männen på våra sociala center och vi möter dem ute i samhället. Rent konkret bekämpar vi människohandeln med förebyggande, praktiska och återintegrerande insatser.

Lyktan - skyddat boende

Lyktan- är ett certifierat boende inom Civila Plattformen mot människohandel – ett skyddat boende som tar emot kvinnor, barn och män utsatta för människohandel och olika former av exploatering. Vi tar även emot kvinnor utsatta för våld i nära relation. Vi erbjuder individuellt anpassade insatser i form av tryggt boende, stödsamtal, MI, stöd i kontakter med myndigheter, arbetsträning, integrationsinsatser och socialt sammanhang. Vi har familjekonsulent som arbetar specifikt med barnens behov. 

Skogsbo - skyddat boende

Skogsbo - är ett skyddat boende som funnits i 20 år. Här erbjuds ett tryggt boende i en trivsam miljö. Skogsbo har en välutbildad och engagerad personalgrupp med erfarenhet och kunskaper om våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och människohandel. Vi tar emot medföljande barn upp till 18 år. Alla barn erbjuds samtal med vår barnkurator, vi kan också erbjuda Trappan-samtal. Det finns gott om utrymme för lek, skapande och gemensamma aktiviteter.        

Safe Havens Stockholm - traffickingcenter

Safe Havens Stockholm  - är ett traffickingcenter som tillsammans med advokatbyråerna Brottsbyrån och Asylbyrån erbjuder juridiskt och socialt stöd till personer utsatta för människohandel med målet att ge perspektiv på och tillgång till rättigheter för denna målgrupp.