HVB- och utredningshem

Frälsningsarmén har ramavtal med kommuner för HVB- behandlings och utredningshem för familjer.