HVB- och utredningshem

Frälsningsarmén har ramavtal med kommuner för HVB-, behandlings- och utredningshem för familjer.