Matkasse

Är det så att du har det tufft ekonomiskt och i behov av extra hjälp bidrar vi gärna med en matkasse.

Hur går det till? 

Kontaktar du oss för praktisk social hjälp är det främst matkassar vi kan hjälpa till med. Då stämmer vi en fysisk träff med dig där vi samtalar mer om din situation, och ser om det finns andra sätt att hjälpa dig på också, så som vägledning i kontakt med socialtjänst mm. Först då beslutar vi om vilken hjälp vi kan ge dig. 
Den hjälp vi kan ge är tillfällig och är inte tänkt att sträcka sig över en längre tid. Därför kan vi ge dig matkasse vid tre tillfällen, och sedan får vi pröva om/hur vi kan hjälpa dig vidare.