Julgåva från Frälsningsarmén i Östersund

Vi på Frälsningarmén möter hela året människor som lever på små ekonomiska marginaler. Kring jul märker vi att behoven är större än vanligt och därför kan vi ge en julgåva till dig som behöver extra stöd i din ekonomi.

Du som bor i Jämtland (och har möjlighet att ta dig till Östersund) kan ansöka om julgåva. Du får lämna uppgifter om din ekonomi, försörjningsstöd, sjukpenning etc. så vi kan göra en bedömning av vem som bäst behöver ekonomisk hjälp. Du kan hämta ansökningsblankett på Rådhusg. 58 i Östersund.

Dessa ansökningsblanketter finns tillgängliga att fylla i från första oktober och ska lämnas in sista november. Blanketterna kan hämtas på Kåren, alt. skickas till dig på begäran. 

Exempel på vad vi kan erbjuda:

- Matcheckar på Willys
- Gåva till barnen 

I samband med utdelning av julgåvan i december öppnar vi upp för en stund med gemenskap runt julgröt. 

Guds välsignelse och frid önskar vi dig!