September

Detta är vad som händer på Kåren i september.

Program dag för dag september!

Onsd 1 maj 
Ingen sopplunch p.g.a. ledighet. 

Ingen RPG-kör.