Mars

Detta är vad som händer på Kåren i Mars.

Program dag för dag Mars!

Tisd 5 mars kl.9-10          
Öppen Morgonbön med enkelt morgonfika.

Onsd 6 mars kl.11.30      
”Mätt och förlåten” Sopplunch och gemenskap. Lunchandakt.

Onsd 6 mars kl.14.00      
RPG-kören: Sång och gemenskap för daglediga.

Sönd 10 mars kl.17.00    
Gudstjänst. Missionssöndag.

Tisd 12 mars kl.9-10       
Öppen Morgonbön med enkelt morgonfika.

Onsd 13 mars kl.11.30   
”Mätt och förlåten” Sopplunch och gemenskap. Lunchandakt.

Onsd 13 mars kl.13.00   
RPG-trädd för daglediga i EFS kyrkan. ”Minns du sången”.

Onsd 13 mars kvällstid   
Alphagrupp – grundkurs och samtal om kristen tro.’

Sönd 17 mars kl.17.00    
Gudstjänst. Predikan av Vallentine Tanyi (språk: svenska).

Tisd 19 mars kl.9-10       
Öppen Morgonbön med enkelt morgonfika.

Onsd 20 mars kl.11.30   
”Mätt och förlåten” Sopplunch och gemenskap. Lunchandakt.

Onsd 20 mars kl.14.00   
RPG-kören: Sång och gemenskap för daglediga.

Tisd 26 mars kl.9-10       
Öppen Morgonbön med enkelt morgonfika.

Onsd 27 mars kl.11.30   
”Mätt och förlåten” Sopplunch och gemenskap. Lunchandakt.

Onsd 27 mars kl.14.00   
RPG-kören: Sång och gemenskap för daglediga.

Onsd 27 mars kvällstid   
Alphagrupp – grundkurs och samtal om kristen tro.