Maj

Detta är vad som händer på Kåren i maj.

Program dag för dag maj!

Onsd 1 maj 
Ingen sopplunch p.g.a. ledighet. 

Ingen RPG-kör. 

Sönd 5 maj kl.17.00  
Söndagsgudstjänst med Adam & Sofia Jerner m.fl. Lovsång, bön &
gemenskap.

Onsd 8 maj kl.11.30-13.00
”Mätt och förlåten” Sopplunch och gemenskap. Lunchandakt.

Onsd 8 maj kl.14.00 
RPG-kören: Sång och gemenskap för daglediga.

Onsd 15 maj kl.11.30-13.00
”Mätt och förlåten” Sopplunch och gemenskap. Lunchandakt.

Onsd 15 maj kl.13.00 

RPG-kören: Träff i Lugnvikskyrkan.
Samepräst Bo Lundmark berättar om äventyr i Sapmi. Alla välkomna!

Lörd 18 maj kl.11.00   
Musikcafé!
Musik och medverkan av Jämtstårsan.
Servering, gemenskap och insamling till Frälsningsarméns verksamhet.
Varmt välkommen!

Onsd 22 maj kl.11.30-13.00
”Mätt och förlåten” Sopplunch och gemenskap. I samband med lunchandakt kl.12.00 kommer RPG-kören och sjunger vår och sommarsånger.
Sista sopplunchen för terminen.