Februari

Detta är vad som händer i kåren i Februari! 

Dag för dag februari 2024

Sönd 4 feb kl.17.00:
Gudstjänst. Inger & Anders Silfverdal. Offerdag för Frälsningsarméns Officersutbildning.

Tisd 6 feb kl.9-10:
Öppen Morgonbön med enkelt morgonfika.

Onsd 7 feb kl.11.30:
”Mätt och förlåten” Sopplunch och gemenskap.                                     
Kl.12 Lunchandakt. Serveringen stänger kl.13.30.

Onsd 7 feb kl.14.00:         
Riksförbundet PensionärsGemenskap (RPG) årsmöte hos Frälsningsarmén.

Sönd 11 feb kl.11.00:       
Samtalsgudstjänst i Equmeniakyrkan. Inger & Anders Silfverdal medverkar med information om Wilhelmsbergs ekumeniska lägergård.

Tisd 13 feb kl.9-10:           
Öppen Morgonbön med enkelt morgonfika.

Onsd 14 feb kl.11.30:       
”Mätt och förlåten” Sopplunch och gemenskap. Lunchandakt.

Onsd 14 feb kl.14.00:     
RPG-kören: Sång och gemenskap för daglediga.

Onsd 14 feb kvällstid:
Alphagrupp – grundkurs och samtal om kristen tro.

Fredag 16 feb kl.17.00:    
Kårsamling med middag för medlemmar/soldater och för dig som funderar på att bli medlem. Besök av Frälsningsarméns divisionschefer för Norra Divisionen, Marie & Peter Jonasson. Anmälan till Inger Silfverdal.

Lörd 17 feb kl.11.00:
Musikcafé med medverkan av DC Marie & Peter Joansson, husbandet med Inger & Anders Silfverdal m.fl.

Tisd 20 feb kl.9-10:
Öppen Morgonbön med enkelt morgonfika.

Tisd 20 feb kl.10.00:         
Gudstjänst och sång på Notvallen i Järpen. Husbandet spelar.

Onsd 21 feb kl.11.30:       
”Mätt och förlåten” Sopplunch och gemenskap. Lunchandakt.

Onsd 21 feb kl.14.00:       
RPG-kören: Sång och gemenskap för daglediga.

Sönd 25 feb kl.17.00:        
Gudstjänst. Inger & Anders Silfverdal m.fl.

Tisd 27 feb kl.9-10:           
Öppen Morgonbön med enkelt morgonfika.

Onsd 28 feb kl.11.30:       
”Mätt och förlåten” Sopplunch och gemenskap. Lunchandakt.

Onsd 28 feb kl.14:             
RPG-kören: Sång och gemenskap för daglediga.

Onsd 28 feb kvällstid:       
Alphagrupp – grundkurs och samtal om kristen tro.