Om boendet

Nylösegården finns till för personer som önskar stöd i drogfrihet, såväl under en kortare period som på längre sikt. På boendet värnar vi om en trygg, inkluderande och drogfri miljö och vi strävar ständigt efter att förbättra vår verksamhet utifrån de boendes synpunkter och idéer.

 

Målgruppen är män från 18 år med missbruksproblem som behöver stöd i sin sociala situation. I vår målgrupp ingår också de individer som genomgår subtitutionsprogram.

På Nylösegården arbetar vi utifrån stöd- och motivationssamtal. Personalen är utbildad bland annat i MI och Återfallsprevention. Varje boendeperiod inleds med att den enskilde tillsammans med kontaktpersonerna och socialtjänsten upprättar en individuell genomförandeplan som skall utgå från dennes egna mål. Att möta och se människor i sin helhet och låta individen själv definiera sina behov utgör grunden i vårt arbete.

Arbetsgruppen består av verksamhetschefer, klientsamordnare, personal med högskoleutbildning och behandlingspedagoger med bred kompetens. Personalen finns tillgänglig dygnet runt.Hos oss gäller nolltolerans mot droger och alkohol. Vi dokumenterar drogfrihet genom regelbundna urinprov. Vi ansvarar gemensamt för hushållets alla sysslor.