Getsemanekväll - ett stilla möte

Getsemanekväll - ett stilla möte på kåren under passionsveckan

Getsemanekväll

Syntolkning: Ett litet bord dukad med tulpaner och orden "tjäna varandra", "överlåtelse" och "minnas Jesus".

Vi hade en stilla och tacksam Getsemanekväll på kåren där vi var några stycken som möttes i djup gemenskap, bön och tro på Jesus Kristus. Tillsammans bröt vi bland annat bröd, drack och delade den kärleksmåltid (Agaper) Jesu förkunnade sina lärjungar.

En samling kring bordet för att äta en kärleksmåltid
Syntolkning: En samling kring bordet för att äta en kärleksmåltid
En samling kring bordet för att äta en kärleksmåltid
Syntolkning: En samling kring bordet för att äta en kärleksmåltid

Markus 14:22-25 B2000

Den sista måltiden

Medan de åt tog han ett bröd, läste tackbönen, bröt det och gav åt dem och sade: »Ta detta, det är min kropp.« Och han tog en bägare, tackade Gud och gav åt dem, och de drack alla ur den. Han sade: »Detta är mitt blod, förbundsblodet som blir utgjutet för många. Sannerligen, aldrig mer skall jag dricka av det vinstocken ger förrän den dag då jag dricker det nya vinet i Guds rike.«

Markus 14:32-36 B2000

De kom därefter till ett ställe som heter Getsemane. Jesus sade till sina lärjungar: ”Stanna här, medan jag ber.” Och han tog med sig Petrus, Jakob och Johannes. Han greps av ängslan och ångest och sade till dem: ”Min själ är djupt bedrövad, ända till döds. Stanna här och vaka.”

Han gick lite längre fram och föll ner på jorden och bad att han om möjligt skulle bli förskonad från denna stund. Han sade: ”Abba, Fader! Allt är möjligt för dig. Tag denna kalk ifrån mig. Men inte som jag vill utan som du vill.”

Syntolkning: Jesus ber ångestfyllt i Getsemane. Bild av ©LB Frälsningsarmén Norrköping

Markus 14:37-42 B2000

När Jesus kom tillbaka fann han att de sov. Då sade han till Petrus: ”Simon, sover du? Kunde du inte hålla dig vaken en kort stund? Vaka och bed att ni inte kommer i frestelse. Anden är villig, men köttet är svagt.”

Han gick bort igen och bad samma bön. Då han kom tillbaka fann han att de sov. Deras ögon var tunga av sömn, och de visste inte vad de skulle svara honom. Han kom tillbaka för tredje gången och sade till dem: ”Ni sover nu och vilar er. Det är nog. Stunden har kommit. Se, Människosonen skall utlämnas i syndarnas händer."

"Stig upp, låt oss gå! Han som förråder mig är här."

Judas Iskariot. AI-bild av ©LB Frälsningsarmén Norrköping
Syntolkning: Judas Iskariot. AI-bild av ©LB Frälsningsarmén Norrköping