Socialt arbete

Till Frälsningarméns öppna sociala arbete kan du vända dig om du vill ha hjälp med råd och stöd i sociala frågor. Vid behov kan vi också vara behjälpliga med hembesök och ledsagning.

Föreståndare för denna verksamhet är Christina Bjernhagen. För tidsbokning se kontaktuppgifter nedan.

OBSERVERA att jag INTE tar emot några meddelanden på telefonen.

Telefontid onsdagar kl 14.00-15.00.

Telefon 011-12 22 28
christina.bjernhagen@fralsningsarmen.se

 

ÖPPEN DÖRR 

Varannan torsdag jämna veckor finns möjlighet för dig som har bokat (senast på telefontiden samma vecka) att komma för brödutdelning och vid tillgång finns även möjlighet att få en matkasse.