Medlem i Frälsningsarmén

Hur kan jag bli medlem i frälsningsarmén?

Medlem i Frälsningsarmén

Att bli medlem innebär att man gör Frälsningsarmén till sin kyrka, att man blir delaktig i den lokala kårens gemenskap, deltar i gudstjänster och församlingsliv, och bidrar praktiskt och ekonomiskt i verksamheten utifrån sina möjligheter och förmåga.

Soldat i Frälsningsarmén

En medlem kan välja att bli frälsningssoldat. Det innefattar ett tydligt val av livsstil och den som blir soldat skriver därför under en livsstilsdeklaration "En Frälsningssoldats beslut" ("En frälsningssoldats förbund").

Håll grytan kokande
Två frälsningssoldater håller "grytan kokande" inför den stundande julen

Om Du vill bli medlem i Norrköpings kår eller har frågor - kontakta kårledarna:

  • Elisabeth Grahn 0739-20 93 32
  • Johan Grahn 0739-20 64 93

Vi har kontinuerligt "Medlemskurser" vilket är ett bra tillfälle att fråga och lära sig mer om den kristna tron och Frälsningsarmén.

Håll utkik efter nästa kurs!