Stöd vårt hjälparbete i Akalla

Samverkan och samarbetspartners

Länsstyrelsen Stockholm

Delfinansierar tre projekt på Kvinnocentret. Detta görs genom så kallade TIA-medel, Tidiga Insatser för Asylsökande. Projekten som stöttas är; Kunskapstrappan - Lär känna Sverige och lär dig svenska, Framtidsplan samt Här & Nu - ett kulturprojekt.  

Röda Korsets Vårdförmedling

Samverkar med Kvinnocentret och finns från och med april 2024 på Kvinnocentret med en sjuksköterskemottagning en dag i veckan. 

Läkare i Världen

Samverkar med Kvinnocentret och bidrar med bland annat stöd i undervisningen på centret kopplat till hälso- och sjukvårdsämnen.

Stockholm Stad Welcome House

Samverkar med Kvinnocentret genom utbyte i undervisning för målgruppen.

Fackligt center för papperslösa

Stöttar Kvinnocentret med bland annat information rörande arbetsrätt och information och om rättigheter man har som arbetstagare samt gränsdragningar gentemot arbetsexploatering.

 

Systerverksamheter inom Frälsningsarmén

Internt jobbar vi nära våra systerverksamheter inom Frälsningsarmén och då specifikt Safe Havens, Frälsningsarméns stöd för människor utsatta för människohandel och arbetsexploatering samt Skogsbo - Frälsningsarméns skyddade boende.