Lovsångsrep

Har du ett intresse för musik och sång?

Vill du upptäcka mer av lovsång och tillbedjan?

Vill du vara med och bygga lovsångskulturen på Kår 393?

Var gärna med på Lovsångsrepen som kommer att ske en gång i månaden på kåren! Vi sjunger och spelar både nya och äldre sånger och fokuserar på att bli samspelta.

Hör av dig till Rafaela, Jonas eller Turid för mer information angående lovsångsrepen!