Om du vill vara med och bidra med en gåva till Kår 393's arbete, kan du använda dig av:

  • Plusgiro: 619 84 07-6

  • Swish: 1232138477

 

 

 

 

 

 

 

Hjärtligt tack för din gåva!