Medlemskap

Gud kallar oss till två saker, gemenskap med honom och gemenskap med dem som han kallat; Församlingen, kyrkan, kåren, etc. Det finns många former av församlingar och medlemskap, men du kan aldrig separera ett liv som Kristen från att vara en tydlig del av Kristi kropp.

Såhär tänker vi för den som blir medlem:

 • Att bli medlem i en församling är ett steg in i en mogen tro som ger fasthet och trygghet.
  • Det är ett tecken för sig själv och andra på att man valt att tro på Jesus
  • Man väljer att för sig själv att investera i en gemenskap
  • Man visar för andra att man vill dela deras gemenskap
 • Att bli medlem i en församling innebär också att men vill bidra till den, som t.ex. genom att: 
  • Hjälpa till med uppgifter och sysslor
  • Ta hand om människor i och omkring gemenskapen
  • Leda och delta i grupper
  • Delta i gudstjänstlivet
  • Be för församlingen och dess ledarskap
  • Ge av sin tid och sina pengar, så att församlingen kan fungera så bra som möjligt.
 • I Frälsningsarmén kan du först och främst bli medlem.
  • Du vill leva ett aktivt kristet liv och väljer att ha församlingen som din främsta ”växtplats” i din andliga tillväxt.
 • Du kan också välja att bli soldat. Här går du med på punkterna ovan precis som medlemmen men du väljer också att skriva under en livsstilsöverenskommelse, ”soldatförbundet”.
  • Här bestämmer man sig för att leva aktivt för och med Jesus, att tjäna Gud och sträva efter att överlåta hela sitt liv till honom. Man inrättar helt enkelt sitt liv med fokus på att älska Gud av hela sitt hjärta, av all sin kraft och av hela sitt förstånd och sin nästa som sig själv. Undertecknandet av frälsningssoldatens förbund ska vara en hjälp att hålla fast vid överlåtelsen till Gud, en kristen livsstil och aktiv tjänst för Jesus.
  • Innan du invigs till soldat erbjuds du en introduktion. Som frälsningssoldat kan du bära uniform som ett tydligt tecken på din övertygelse. För att bli frälsningssoldat ska du vara minst 14 år.
  • Soldatskapet är på många sätt till även för andra människor som vi möter. Här kan de få känna sig trygga med att personen de träffar gör sitt bästa för att leva ett liv som inte är skadligt för varken dem själva eller andra.

 En fördel med att vara medlem är att man tydligare blir en del i Kårens omsorg. När du väljer att investera i andra människor så är det troligt att de investerar tillbaka. Ingen församling är perfekt, men tillsammans gör vi den mer intressant! 

 Den dag du flyttar eller blir en del av en annan församling så är det viktigt att du meddelar Kåren om vilken som blir din nya församlingsgemenskap.

Juniormedlem

Är du mellan 7 och 13 år, tror på Jesus och vill ha Frälsningsarmén som sin kyrka kan du bli juniorsoldat. I Frälsningsarmén tror vi att barn och unga har en central plats i vår gemenskap och är viktiga medhjälpare för att utföra vårt uppdrag. En juniorsoldat har tagit ett beslut att följa Jesus och vill växa i sin tro genom att vara med i Frälsningsarmén. På en del lokala platser i landet finns juniorsoldatgrupper där du på ett kreativt sätt får utforska bibeln, lära dig om hur det är att vara kristen och ta reda på vad Frälsningsarmén är.