Kontakta familjehemskonsulent

Vi är tillgängliga på vår jourtelefon utanför kontorstid. Vi är här för att hjälpa till och stötta både socialsekreterare och de barn och ungdomar som vi samarbetar kring.

Socialsekreterare är alltid välkomna att kontakta oss med frågor, förfrågningar eller behov av rådgivning. Vi är engagerade i att ge bästa möjliga stöd och service, och vi tror på att bygga starka relationer för att uppnå detta. Tillsammans kan vi fortsätta att skapa en trygg och stabil miljö för de barn och ungdomar som vi tillsammans stöttar.

Annelie Tholin – Familjehemskonsulent

Annelie Tholin är en engagerad socionom och vidareutbildad i  att handleda familjehem med omfattande erfarenhet inom familjevård. Som familjehemskonsulent vid Frälsningsarmén, är Annelie här för att erbjuda stöd och rådgivning till familjehem och se till att barn och unga får en trygg och kärleksfull miljö att växa upp i.

För frågor, rådgivning eller stöd, tveka inte att kontakta Annelie:

  • E-post: annelie.tholin@fralsningsarmen.se
  • Telefon: 073 – 920 38 64
Porträttbild av Deni Molin som är verksamhetschef på FAM-huset.

Deni Molin – Familjehemskonsulent

Deni Molin är vår erfarna socionom med en gedigen bakgrund inom socialtjänsten, särskilt inriktad på arbete med placerade barn och myndighetsutövning för barn och unga. Som familjehemskonsulent hos Frälsningsarmén, är Deni dedikerad till att säkerställa att varje barn och ungdom erhåller den omsorg och det stöd de behöver för att trivas och utvecklas.

För support, konsultation eller mer information, är du välkommen att kontakta Deni:

  • E-post: deni.molin@fralsningsarmen.se
  • Telefon: 073-920 48 32