Bilden visar Daniel Viklund som är kapten och kårledare på Frälsningsarmén i Strängnäs.

Frälsningsarmén är ett internationellt evangeliskt trossamfund inom den världsvida kristna kyrkan.
Vårt budskap är grundat i Bibeln.
Vår tjänst motiveras av Guds kärlek.
Vårt uppdrag är att sprida budskapet om Jesus Kristus och att utan åtskillnad möta mänskliga behov i hans namn.

Bilden visar programmet för Frälsningsarmén i Strängnäs för första veckan i november månad.
Bilden visar datumen för Frälsningsarméns Gudstjänster i Strängnäs till årets slut.
Kårledarens hälsning
Bild på secondhandbutik

Kontaktinformation

Jesus är människornas liv och deras ljus!

Golgata kors ›
Bilden visar Jesus Kristus som korsfäst och ljus strålar från honom.

Frälsningsarmén i Strängnäs ligger på Hospitalsgatan 18 mitt i centrum av staden. Här finns både ett dynamiskt gudstjänstliv och möjlighet att söka hjälp i sociala ärenden. Öppet hus Tis-Fre 10:00-14:00

”Ära vare Gud i höjden! Prisad vare du vår Fader! Tack för att du sänt din älskade son Jesus Kristus till frälsning för alla människor som vill ta emot honom, tack för att du ger oss nåd och tro. Tack Jesus Kristus för att du förlåter dem som tror på dig, du älskar oss, genom dina sår är vi helade, genom ditt blod är vi förlåtna, i dig är vi rättfärdiga av nåd, genom tron så att ingen kan berömma sig själv, ditt verk är det Gud, tack för din nåd och gåva! Din är äran och makten i evighet!”

JR

Med vårt SWISH kan du på ett enkelt, kontantlöst sätt vara med i givandet och uppleva glädjen i att vara generös tillsammans med
Frälsningsarmén i Strängnäs:

Swishnummer:

123 389 37 65

Swish till Strängnäs kår: 123 389 37 35
SWISH till Frälsningsarméns nationella sociala arbete

KÅRENS PLUSGIRO

69 46 02-4