Historik

Frälsningsarmén i Strängnäs

Ur "Historien i Sörmland" Strängnäs Frälsningsarmén
Bilden visar en artikel med Frälsningsarmen
I slutet av 1800-talet "Öppnade" Frälsningsarmén "eld" i Strängnäs för första gången. Pionjären hette Hilma Berglund. 
Hilma Charlotta Berglund föddes i Gävle 1867. 26 år gammal antogs hon till "Krigsskolan." ("Officersskolan") Efter ett år befordrades hon till löjtnant med order till Jönköping. Sedan följde Halmstad, Valdemarsvik, Delsbo, Hudiksvall, Piteå och Malmberget. 
Efter befordran till Kapten 1896 fick hon vidare order till Boden och Sandviken. Det var året därpå 1897 som hon blev pionjär i Strängnäs och kåren bildades. Redan året efter fick hon order vidare till Stockholm, sedan Vansbro, Norberg, Grängesberg och sist åter till Malmberget. 1902 läser man i F-A:s arkiv att hon "vilar" och i april "lämnar" hon sin uppgift som Frälsningsofficér 33 år gammal och försvinner helt ur rullorna.
Frälsningsarmén bedrev sedan sin verksamhet i Strängnäs under ca 90 år med all den traditionella verksamhet som rörelsen innehöll under större delen av 1900-talet. I slutet av 80 talet fördes de sista kvarvarande frälsningssoldaterna över till grannkåren i Södertälje och under tidigt 90-tal såldes lokalen. Strängnäs gästades sedan endast tillfälligt av Frälsningsarmén, inte minst av Musikkårer från de närmast belägna platserna där Armén var verksam.
2012 återupptogs verksamhet i Strängnäs som en utpost till Frälsningsarmén i Västerås. 2013 hyrdes lokalen på Hospitalsgatan 18 och sedan dess har en växande församling och en livaktig verksamhet i modern armé-anda tagit form i Strängnäs på nytt. Vid årsskiftet 2018-2019 hade F-A i Strängnäs drygt 50 soldater och medlemmar i sitt medlemsregister.