Frälsningsarmén på Hospitalsgatan 18

Välkommen in till oss!
Öppet Hus Tis-Fre 10:00-14:00
Förmiddagsbön 10:30                                                                      

Bild på Jesus i rymden med Jorden och avlägsna stjärnor som bakgrund.

Här är alla välkomna! Vi har en trygg och kärleksfull gemenskap där vi vill få alla att trivas och växa i tro och kärlek då vi får ta emot Guds nåd sanning och ljus. Vi tackar dig allsmäktige Gud för att du vill ge oss frälsning och för att du gått i förväg och berett plats för oss i ditt eviga hem som kallas himlen. Vi prisar dig och tackar dig för din godhet och din goda viljas beslut att ta emot oss som dina älskade barn. Vi prisar och tackar dig, du himlens och jordens Gud, din är äran och makten i evighet. Amen

Jesus är Herre!

Jesus Kristus ›

Jesus har en väg för dig som leder till liv.

Gud har fridens tankar för dig, och de tankarna är fler än alla sandkorn i världen, han älskar dig så högt att han gav sitt liv för dig, han dog och uppstod för att du skulle få frid i himlen och frid på jorden och för att du skulle vara delaktig i hans gemenskap. Genom tron har han gett dig nåd i Jesu dyrbara blod, han vill ge dig upprättelse, förlåtelse, helande och rättfärdighet. Jesus ger dig frid i själen!
Jesus ger dig ett nytt liv, han föder dig på nytt genom den helige Ande och gör dig till en ny skapelse! Det gamla är förbi, Gud gör något nytt! Han hjälper dig att klä av dig den gamla människan och att ikläda dig den nya människan och att leva i helgelse och ge dig en ny god vilja.

Välkommen hem, livet med Jesus! Vi är en troende församling som vill förmedla Jesu kärlek till alla människor!