Genom att surfa vidare samtycker du till att Frälsningsarmén lagrar kakor på din dator. Läs mer om cookies här

Jag accepterar cookies

Våld i nära relationer

Vi använder oss av kartläggningsverktyget SARA och PATRIARK för att identifiera, kartlägga och riskbedöma våld i nära relationer. Att förstå våldets omfattning och karaktär gör att vi på bästa sätt kan bedöma dess påverkan på föräldraförmågan och barnet.

Kartläggning och riskbedömning av heders och partnerrelaterat våld


FAM-husets personal är utbildad och certifierad i  SARA (riskbedömningsverktyg för partnerrelaterat våld) och PATRIARK (riskbedömningsverktyg för hedersrelaterat våld och förtryck). Vi ser att många föräldrar lever i relationer där våld och/eller heder förekommer vilket kan utgöra en påtaglig riskfaktor för förälderns psykosociala hälsa och barnets mående och utveckling. Dessa barn ser och hör våldet, oavsett vad de vuxna tror. Rädda Barnen uppskattar att omkring 200 000 barn lever med våld som en del av sin vardag. Dessa barn löper också stor risk att själva utsättas för både våld och sexuella övergrepp.

På uppdrag av socialtjänsten kartlägger vi våldets och hederns karaktär och omfattning vilket följs upp av en väl underbyggd riskanalys och bedömning. Att förstå våldets omfattning och karaktär gör att vi på bästa sätt kan bedöma dess påverkan på föräldraförmågan och barnets utveckling och hälsa.

Kartläggningen enligt SARA eller PATRIARK sker parallellt med BBIC utredningen alternativt behandlingen. FAM-huset har en särskild arbetsgrupp som arbetar med metoden och  kompletterar kontaktpersonens utredning av föräldraförmågan.