logotypeVisby

Vår Vision

Visionen för Visby kår bygger på två bibelord - Jeremia 33:4-12 och Mark 11:17 och arbetet för att förverkliga det har sett olika ut sedan nystarten som skedde 1994. Det arbetet går väl ihop med den vision som Frälsningsarmén i Sverige har - "Välkommen hem, livet med Jesus".

Jeremia 33:4-12 är en profetia över Jerusalem, men är också ett Guds tilltal för Visby. Dessa ord har sedan dess legat som grund för allt arbete som görs på Frälsningsarmén i Visby. Att tjäna som en plats för rekreation genom att erbjuda både boende och besökare andlig föda, vila, omsorg och helande (vers 12-13).

En återupprättelse av platsen som en missionsbas (ver 7 och 11). Detta skedde i januari 2008 när vi startade Saved2Save Training School som vi hade under några år. Men genom åren så har människor kommit till oss för några år och sedan flyttat vidare in i nya kallelser. 

Den senaste pusselbiten som vuxit sig stark är det som står i vers 11 om tackoffer som bärs fram, men också det internationella perspektivet (vers 9 och Jes. 56:7), vilket sammanfattas av Jesus i Mark 11:17: "Mitt hus skall kallas ett bönens hus för alla folk."

Välkommen hem - livet med Jesus

Välkommen Hem - Livet med Jesus

Frälsningsarmén är en generös, öppen och växande gemenskap av människor
i olika åldrar och med olika bakgrund, där Jesus är i centrum.

Vi växer tillsammans som lärjungar,
delar livet och fördjupar relationen med Jesus och medmänniskorna.

Vi tar oss an uppdraget att göra världen till en bättre plats.
Vi förmedlar frälsning och erbjuder en trygg miljö
där människor kan bli hela till ande, kropp och själ.