logotypeVisby

Projektet Gotzam

Frälsningsarmén i Visby har ett projekt som kallas GotZam (Gotland Zambia). Syftet med projektet är utbyte mellan länderna och att ekonomiskt och på andra sätt stödja olika projekt i Zambia, främst barnhemmet Arteco.

Barnhemmet Arteco grundades 1995 av Pastor Marian Chishimba, som kände en stor nöd för det växande antalet föräldralösa och utsatta barn i landet, orsakat av den HIV/Aids epedemi som sveper över södra Afrika. Barnhemmet erbjuder ett alternativt hem för dessa barn.

Idag har barnhemmet 88 barn, och driver en skola där drygt 365 barn upp till 12 år går. GotZam–projektet stöder även 55 elever som flyttat från barnhemmet för att läsa vidare.

Barnhemmet Arteco är beläget på en farm med ca 350 hektar utanför staden Kabwe, i Zambias centrala provins. Gården består av en huvudbyggnad med 10 rum som rymmer klassrum, sovsalar och kontor, samt ytterligare 5 mindre hus där personalen bor.

Behovet av sponsorer till att betala lärarlöner och stödja enskilda studenter är stort. För närvarande har tre nya klassrum byggs och det krävs pengar för att köpa skrivbord och stolar till dem. Man längtar också efter att få vara en del av den digitala världen, men för att det ska ske behövs datorer och andra digitala enheter samt pengar för få till internet. 

Vill du hjälpa till?

Vill du skänka en gåva till GotZamprojektet kan du antingen skicka en gåva till plusgiro 14 84 88-0, märk inbetalningen med "Arteco", eller bli en regelbunden sponsor.

Läs mer: Artecos facebook-sida https://www.facebook.com/artecoorphanage 

Andra som stöttar Arteco:

Artecos vänner, Umeå

Women Aglow, Finland, https://www.aglow.fi/etusivu