logotypeVisby

Krukmakarens hus Visby

Krukmakarens hus är en plats där vi utifrån kristen grundsyn vill erbjuda ett välkomnande, accepterande, tålmodigt och kärleksfullt klimat, med individens särskilda behov och förutsättningar i fokus. Vi vill främja en helande relation till sig själv och omgivningen, utifrån personliga förutsättningar.