KvällsCafé

Fredagar mellan kl. 1800 - 2000. Uppehåll maj t.o.m. augusti.

En stund med god gemenskap.

Du som är intresserad av att hjälpa till; Hör av dig!