Bibelstudium

Jämna veckor kl. 1800 har vi "Bibelstudium". 

Vi läser Bibeln tillsammans.

Kalender