Torgsång

Under sommaren är vi på torget, vid fint väder, lördagar kl  10 - 12.

Ibland går vi även ut på onsdagar. Då kollekterar vi och har med oss musik.

Vid tjänligt väder kl 10:00-12:00 på Pingstafton är vi på torget.