Historia

Kåren öppnades 1888 av kapten Augusta Larsson.

Första mötet hölls i egen lokal vid Kyrkogatan. Vår nuvarande lokal byggdes 1927.

2008 byggde vi till en cafédel och ungdomslokal.