Ge en gåva till vårt hjälparbete i Uppsala

Brobygget

Vi stödjer personer i hemlöshet, eller som riskerar att hamna i hemlöshet och som har psykisk funktionsnedsättning, psykisk ohälsa eller missbruksproblem. Projektet får stöd av Uppsala kommun.

 

Ett stöd på vägen ur hemlöshet

För många personer i hemlöshet kan det vara utmanande att ta steget till ett tryggt liv i eget boende. Svårigheten kan ha sin grund i olika områden – t ex beroende, psykisk funktionsnedsättning, psykisk ohälsa eller avsaknad av ett tryggt socialt skyddsnät. Här kan Brobygget komma in och flexibelt hjälpa till med det som saknas och ge ett personligt stöd.

Får stöd av Uppsala kommun

Brobygget har funnits sedan 1998 och började som ett projekt med finansiering från Frälsningsarmén och Allmänna arvsfonden. Sedan 2001 har vi fått ekonomiskt stöd från Uppsala kommun. Stödet förnyas vart tredje år. Brobyggets insatser ger en hjälp som går utöver vad myndigheterna normalt sett gör, men gör att samhällets insatser har större chans att lyckas och att personerna inte återfaller i hemlöshet. Därför tjänar även kommunen på att stödja vårt arbete.

Vi samarbetar med Sagahemmet

Vi arbetar uppsökande, alltså genom att vi tar egen kontakt med berörda personer. I det mötet ser vi om det är något vi kan hjälpa till med. Vi samarbetar med Sagahemmet, kårens sociala arbete och en mängd andra aktörer som arbetar med målgruppen. Uppsökande kontakter sker via Sagahemmets kvinnoherbärge, hyresvärdar, hyresgästföreningar, besök ute i fält – och allra vanligast är att våra före detta klienter hör av sig och länkar till någon som är i kris.

Personligt stöd på vägen framåt

Vi kan hjälpa till i kontakten med myndigheter och ge rådgivning om hur man kan få hjälp. Vi kan vid behov delta som personligt stöd vid möten med socialtjänsten eller sjukvården. Genom Myrorna har vi även möjligheter att hjälpa den som inte har råd att skaffa egna möbler och genom kåren kan vi erbjuda en social gemenskap som många personer saknar.

Vi är glada över att ha kunnat hjälpa många personer bort från hemlöshet och att vi fått det ekonomiska stöd som krävs för att fortsätta med denna insats som gör stor skillnad.