Ge en gåva till vårt hjälparbete i Uppsala

Brobygget

Om du behöver hjälp på grund av psykisk ohälsa, missbruk eller din bostadssituation.

Kårens sociala arbete

Har du hamnat i en svår livssituation? Behöver du socialt eller andligt stöd? Välkommen att boka tid för samtal.

Öppen dörr

Mötesplats för gemenskap, samtal och en enkel fika, tisdagar 13-16. 

Andakt 15.00