Ge en gåva till vårt hjälparbete i Uppsala

Vårt sociala arbete

Vi vill möta Uppsalas behov. Genom "Brobygget" bedriver vi bland annat uppsökande och stödjande arbete mot människor med psykisk ohälsa eller missbruksproblem. Kårens sociala arbetet ger stöd och hjälp för människor som hamnat i en svår livssituation.

Brobygget

Om du behöver hjälp på grund av psykisk ohälsa, missbruk eller din bostadssituation.

Kårens sociala arbete

Har du hamnat i en svår livssituation? Behöver du socialt eller andligt stöd? Välkommen att boka tid för samtal.

Öppen dörr

Mötesplats för gemenskap, samtal och en enkel fika, tisdagar 13-16. 

Andakt 15.00