logotypeUNG

Starta barn- ungdomsarbete

Är du sugen eller nyfiken på att starta upp ett barn- ungdomsarbete på din kår? Vad roligt! Här finns det information om hur du kan skapa ett ungdomsarbete, anordna ett riksarrangemang och vilka policys som ledaren behöver för att åka på ett arrangemang.

Att starta ungdomsarbete

Jättekul att du/ni på er kår vill starta ett ungdomsarbete. Innan arbetet börjar behöver ni ladda ner följande instruktion som innehåller viktig information kring ungdomsarbetet i Frälsningsarmén

Ladda ner - Att starta ungdomsarbete i Frälsningsarmén 

Anordna riksarrangemang

För att alla ska känna sig trygga på våra läger och arrangemang så finns det särskilda protokoll och riktlinjer som du som arrangör behöver följa för att säkerställa att barn och ungdomar får den tryggast möjliga upplevelsen på ditt arrangemang. 

Ladda ner

Lokal kår arrangerar 

Riksarbetsgrupp och lokalkommitte 

ITH- checklista vid arrangemang

Mall för Krisplan

Att åka på arrangemang

När vi åker på olika arrangemang finns en policy för alla våra ledare att följa samt checka av innan avfärd.

Ladda ner - Policy för att åka på arrangemang 

För att få samla in personuppgifter på de barn och ungdomar vi möter i verksamheterna behöver barnets målsman godkänna en samtyckestext som beskriver varför vi behöver ha in uppgifterna, vilka som behandlar dem, vad de ska användas till och hur länge de sparas. Du kan ladda ner en förskriven text som du kan addera till den lapp där personuppgifterna fylls i. 

Ladda ner - Samtyckestext för GDPR