Öppna kören

Bön och lovsång med öppna kören onsdagar 17.30
Med uppehåll under sommarmånaderna.

I begynnelsen fanns Ordet, och Ordet fanns hos Gud, och Ordet var Gud. 
Johannesevangeliet 1:1

”Jag är världens ljus. Den som följer mig skall inte vandra i mörkret utan ha livets ljus. ”

Johannesevangeliet 8: 12