Projekt & samarbeten

Här kan du läsa mer om Musikkårens olika pågående projekt och samarbeten

Black River Brass

Black River Brass är ett brassbandprojekt som startades 2018 med syfte att öka intresset för brassmusik i Tranås med omnejd.

Som en inspiration för sig själva och förhoppningsvis även för publiken vill deltagarna förgylla tillvaron med välljud och glädje.

De flesta av musikanterna i brassbandet har sin grund i Frälsningsarméns hornmusikkår eller Tranås musikkår.

Projektet är aktivt till och från och utmynnar i konserter med olika teman. Dirigenterna Peter Hellman och Andreas Högberg har involverats att leda brassbandet i olika omgångar sedan projektet startades.

Paradmarscher i Tranås

Varje lördag kl.11 under maj till september marscherar enligt tradition olika musikkårer längs Storgatan i Tranås.

Detta är ett uppskattat inslag för de som handlar eller strosar längs stadens huvudgata.

Frälsningarméns (FA) hornmusikkår från Tranås försöker att varje år, numera i samarbete med andra FA musikkårer, att genomföra en eller flera paradmarscher under sommarhalvåret.

Under 2022 har samarbeten skett med Östgöta brass och FA hornmusikkår från Nässjö.