Black River Brass

Black River Brass är ett brassbandprojekt som startades 2018 med syfte att öka intresset för brassmusik i Tranås med omnejd.

Som en inspiration för sig själva och förhoppningsvis även för publiken vill deltagarna förgylla tillvaron med välljud och glädje.

De flesta av musikanterna i brassbandet har sin grund i Frälsningsarméns hornmusikkår eller Tranås musikkår.

Projektet är aktivt till och från och utmynnar i konserter med olika teman. Dirigenterna Peter Hellman och Andreas Högberg har involverats att leda brassbandet i olika omgångar sedan projektet startades.

Paradmarscher i Tranås

Varje lördag kl.11 under maj till september marscherar enligt tradition olika musikkårer längs Storgatan i Tranås.

Detta är ett uppskattat inslag för de som handlar eller strosar längs stadens huvudgata.

Frälsningarméns (FA) hornmusikkår från Tranås försöker att varje år, numera i samarbete med andra FA musikkårer, att genomföra en eller flera paradmarscher under sommarhalvåret.

Under 2022 har samarbeten skett med Östgöta brass och FA hornmusikkår från Nässjö.