Samlingen börjar med fika, bön och lovsång. Därefter tar samtalet vid.

Måndag 14 november kl. 18.00 Ett heligt liv