Onsdagar, jämn vecka, kl 18.00. Samlingen börjar med fika, bön och lovsång. Därefter tar samtalen i grupperna vid. 

Vi erbjuder möjlighet för alla att delta i smågrupper, där man får lära sig om tron och fördjupas i lärjungaskapet och gemenskapen utifrån olika
mognadsnivåer. 

Du som inte varit med förut, prata gärna men någon av ledarna om vilken grupp som passar/är lämplig för dig.

Grupper:
Mannen som förändrade världen - Om den första kristna tiden och församlingen. För dig som vill veta mer om Jesus och hans efterföljare.  
Fördjupning i bibelordet - vi reflekterar och samtalar utifrån 2 Korintierbrevet.
För dig som varit kristen en längre tid.
Alpha - introduktion i kristen tro.