Onsdagar, jämn vecka, kl 18.00. Samlingen börjar med fika, bön och lovsång. Därefter tar samtalen i grupperna vid. 

Grupper:
Alpha - Grunderna i den kristna tron. För dig som är nyfiken på Jesus och kristen tro.
Mannen som förändrade världen - Jesus liv i evangelierna, i kronologisk ordning. För dig som vill veta mer om Jesus.  
Fördjupning i bibelordet - Studium och samtal utifrån 1 Kor.