Kurs varannan onsdag

Kursen hålls på onsdagar jämna veckor. Vi börjar med att fika tillsammans med övriga grupper i Bibeln i fokus, därefter lovsång och bön.

Sedan är det samling i gruppen med föredrag om kvällens ämne och gruppsamtal.

Anmälan till
Leif Öberg, kårledare, 073-920 64 65
leif.oberg@fralsningsarmen.se