Nu är det mer än 30 år sedan Frälsningsarmén i Södertälje för första gången erbjöd alla elever i åk 5 i Södertälje att få en bibel och en möjlighet att vara med i en frågetävling som kallas BIBELFEMMAN. Frälsningsarmén i Södertälje vill gärna lämna en Bibel (Nya Testamentet) till alla elever och lärare i åk 5 och samtidigt inbjuda klassen att delta i bibelfrågetävlingen som kallas BIBELFEMMAN 2022. Läsåret 2022-2023 vill vi göra detta via klassbesök som kommer att hållas vecka 46 och 47.

Vi planerar för att tävlingen ska hållas i slutet av mars månad på Frälsningsarmén Oxbacksgatan 25 i Södertälje. Tiden mellan klassbesöket och tävlingen kan ge spännande tillfällen för eleverna att få läsa bibelns berättelser och samtidigt när de förbereder sig för tävlingsdagarna jobba tillsammans mot ett gemensamt mål, att förstärka klasskassan!

Vinsterna, som ska gå till klasskassan är:
1:a pris 3000:-
2:a pris 2000:-
3:e pris 1000:-
4:e–6:e pris 500:-

Blombackaskolan 5A, vinnare av Bibelfemman 2021
Blombackaskolan 5A, vinnare av Bibelfemman 2021

Att ta emot klassbesök och biblar innebär inte att man automatiskt anmäler sig till bibelfrågetävlingen utan anmälan till tävlingen gör ni efter att ni haft klassbesöket. Biblarna ni får är era oavsett om ni väljer att anmäla er till tävlingen eller inte.

Bokning av klassbesök görs genom att mejla Ungdom.Sodertalje@fralsningsarmen.se alternativt sodertalje@fralsningsarmen.se eller ringa/smsa Ingmarie 070 48 28 042 (lämna meddelande så ringer hon upp).

O.s.a. för klassbesök och biblar senast onsdagen 26 oktober 2022 och dessa uppgifter behöver vi:
• E-postadress till ansvarig lärare
• Antal elever i klassen
• Vilken dag och tid ni vill att vi kommer på klassbesök och distribuerar biblar

Samordna gärna med övriga 5:e-klasser på skolan när klassbesök ska ske.

Anmälan om deltagande i bibelfrågetävlingen kan göras efter efter klassbesöket eller senast den 8 december 2022. Hela klassen och deras anhöriga är välkomna till Frälsningsarmén för att heja fram sina tävlande elever. Vi bjuder på fika efter avslutad tävlingsomgång.

Vid frågor kontakta Frälsningsarmén på angivna adresser och telefonnummer.