Vårt ryggmärke

Beskrivning och innebörd av vårt ryggmärke

  • Hästen på ryggmärket symboliserar den vita hästen på vilken Kristus kommer att rida på när han kommer tillbaka (Upp.19:11)
  • Vingarna symboliserar den Helige Ande
  • De fyra fanorna (också Frälsningsarméns fanor) symboliserar ”jordens fyra hörn”, vilket innebär var som helst på jorden
  • Svärden symboliserar Guds Ord (Ef 6:11-17)
  • Skölden symboliserar trons sköld (Ef 6:11-17)
  • Korset symboliserar givetvis det kors på vilket Kristus dog
  • De röda märken som inramar symbolerna är typiska inramningar för Frälsningsarmén
  • Vi använder även de för Frälsningsarmén typiska färgerna

          

Röd     står för Kristi blod (frälsning)
Gul      symboliserar den Helige Ande (elden)
Blå      representerar renhet och helighet