Välkommen att kontakta oss för förfrågningar angående utbildning och mer information. 

Lovisa Landälv
Samordnare
lovisa.landalv@fralsningsarmen.se